Köpevillkor

BYTESRÄTT OCH ÖPPET KÖP

Du har bytesrätt och öppet i 14 dagar. Du kan skicka tillbaka varan till oss, kundenstår för portot och ansvarar själv för att varan kommer fram till oss.

ÅNGERRÄTT

Du har alltid ångerrätt i 14 dagar i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller ettombud till dig tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Meddela ossangående din retur genom att fylla i och skicka med returformuläret som kom i paketet tillsammans med dina produkter. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar och ska ligga i sin originalförpackning och vara väl emballerad.

Observera att på specialbeställningar, förlovnings samt vigselringar samt graverade varor är detingen bytesrätt eller returrätt!

FRAKT OCH LEVERANS

Vi skickar enbart leveranser inom Sverige.

All leverans sker via posten till en kostnad som syns under varje prudukt. 

Vi försöker alltid leverera inom 3-5 arbetsdagar från den dag beställningen gjorts.

Specialbeställningar levereras enligt överenskommelse .

Betalning:

Återbetalning

Vi gör din återbetalning inom 14 dagar från det att din retur/reklamation nått oss eller är tillbaka skickad via post och är godkänd.

Återbetalning sker alltid till samma betalsätt som använts i originalordern.

Returfrakt står du som konsument för.

Reklamation & säljarens garanti

Vårmålsättning är att alltid leverera produkter i bästa skick. Om en produkt skulle vara felaktig vill vi att du meddelar oss detta. Du måste bevara produkten i det skick som du fick den i och ge oss möjlighet att undersöka produkten inom rimlig tid. Aramia pantbank tillämpar gällande konsumentlagstiftning. Du har som konsument 3 års reklamationsrätt och 2 månader anses som skälig tid för upptäckt av skada/defekt.

Om du inte är nöjd med din vara på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – använd det förtryckta returformuläret och returnera varan till oss. Var noggrann med att emballera din försändelse väl. Returfrakten bekostas av dig som kund och därmed ansvarar du även för transportrisken. Vid godkänd reklamation ersätts returfrakten. Om returformuläret saknas kan du ringa oss på telefon: 08-551 145 74 eller skicka ett mail till info@aramiapantbank.se

Om vi märker att den reklamerade produkten har varit med om något av följande:

a) missbrukats, hanteras oaktsamt, drabbats av skador eller utsatts för onormala förhållanden

b) utsatts för en olycka eller skador på grund av försök att reparera eller modifiera produkten

c) hanterats eller använts i strid med tillverkarens instruktioner för produkten

d) slitits genom onormalt användande

efter att produkten levererats av oss så har vi ingen skyldighet att reparera produkten, ersätta den ellergöra en återbetalning av eventuell betalning. Vi kan dessutom kräva att dubetalar alla rimliga fraktkostnader och servicekostnader enligt våra gällande standardavgifter. Vi ansvarar inte för eventuella förluster, skyldigheter, kostnader eller skador i större utsträckning än vadsom följer av lag. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 3 år.

Omständigheter som vi inte kan ansvara för:

Vi accepterar inga risker i förhållande till inköp. Vi är endast skyldiga att leverera de varor som finns i lager och som kan tillhandahållas av våra leverantörer.

V ireserverar oss för prisändringar, skrivfel och slutförsäljning och priset som anges i kassan är det som gäller.

Vi förbehåller oss rätten att frånträda avtalet om vi, utan att ha orsakat det själva, råkar ut för förseningar från våra leverantörer, om den produkt som duhar beställt inte finns i lager eller andra orsaker utanför vår kontroll. Om duredan har betalat för din beställning så får du naturligtvis dina pengar tillbaka.

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av Force Majeure-händelser. Exempel på sådana händelser är strejker, lockouter, myndighetsrestriktioner, brist påenergi eller bränsle, transportproblem, skada till följd av eld, vatten ellertekniska problem eller något annat hinder som uppstod utan vårt egen beskyllande.Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början, delsslutet av den. Om en sådan händelse pågår i mer än sju arbetsdagar så kan så väl du som vi säga upp avtalet med omedelbar verkan. En sådan uppsägning ska skegenom skriftligt meddelande till den andra parten i avtalet. Aramiapantbank ersätter inte de eventuella skador som kan uppkomma till följd av sådana situationer.

Ansvaret för slitage på produkten övergår på dig eller den som du eventuellt har utpekatsom mottagare i och med att produkten levereras. Denna ansvarsövergång påverkasinte av vilken leveransmetod som används. Oavsett vilken leveransmetod som används kommer ansvaret för slitage att överföras från den person som utför leveransen till dig eller den utpekade mottagaren i och med att produkten överlämnas.

Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden.

Försäljning till minderåriga

Aramia pantbank ingår inte inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.